بانک جامع مقالات حقوقی

دسترسی به متن ۱۱۰۷۸ مقاله طبقه بندی شده
همچنین به زودی دسترسی به بیش از ۵۰۰۰ پایان نامه و نمایه مجلات و نشریه های حقوقی فراهم خواهد شد.

سیاست های ارایه خدمات
اهداف ارایه خدمات
ارایه دسترسی آسان به منابع پژوهشی حقوقی
گردآوری و تهیه مرکز مجتمع نگهداری از منابع پژوهشی
تولید محتوای فارسی در حوزه حقوق
روش های تهیه منابع
ارتباط با مراکز حقوقی و دریافت مقالات و منابع حقوقی
ارتباط با اساتید حقوقی و دریافت اطلاعات به روز حقوقی
نمایه سازی مقالات نشریات و مجلات حقوقی
دریافت مقالات حوقی به صورت مستقیم از پژوهشگران حقوقی
سیاست های نگه داری و ارایه منابع
در این پایگاه منابعی که توسط روش های تهیه منابع فراهم آوری می گردد پس از طی مراحل .ورود اطلاعات به بانک اطلاعاتی افزوده می گردد.
درخواست های پدیدآورندگان جهت حذف یا افزودن مقالات در پایگاه جامع در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.